ТОП-100 ведущих юридических фирм Украины 2016

ТОП-100 ведущих юридических фирм Украины 2016

 
 
 

Прийнято зміни до Закону України «Про акціонерні товариства»

13 січня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо зменшення кворуму загальних зборів акціонерного товариства)» (надалі - Закон).

Вказаним законом встановлюється, що загальні акціонерного товариства мають кворум для прийняття рішення за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій (50%+одна акція).

Нагадуємо, що до внесення вказаних вище змін, Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття рішення на загальних зборах товариства мали бути присутні не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій, що надавало можливість власнику 40% акцій паралізувати управлінську діяльність загальних зборів товариства. Власники 40% акцій, не з'являючись на загальні збори товариства, могли блокувати роботу вищого органу управління акціонерного товариства, що в свою чергу створювало умови для порушення прав більшості акціонерів на участь в управлінні товариством та свідомого затягування прийняття важливих для товариства рішень.

Також зазначаємо, що стосовно акціонерних товариств із державною часткою власності Закон вступає в силу з моменту його опублікування, а для інших акціонерних товариств – з 01 січня 2016 року.

Загалом, прийняття даного Закону можна розцінювати як позитивну динаміку, внесення вказаних вище змін може сприяти налагодженню більш ефективного управління акціонерними товариствами, а також може допомогти у вирішити питання невиправданого затягування прийняття тих чи інших рішень, шляхом блокування проведення загальних зборів, дозволить вирішити загальну проблему захисту корпоративних інтересів суб’єктів з мажоритарною часткою у акціонерному товаристві.

Крім того, за рахунок підвищення ефективності управління корпоративними правами (як державними, так і приватними), можна розраховувати на підвищення інвестиційної привабливості тих чи інших акціонерних товариств.

Також нагадуємо, що внесення змін до Закону тягне за собою необхідність внесення відповідних змін до статуту акціонерного товариства. 

Дмитро Груба

Адвокатське об’єднання

«Правова група «Домініон»