Чи правомірно підвищувати розмір орендної плати у період дії воєнного стану

24.05.2022 9

Через військове вторгнення Росії на територію України та веденням бойових дій, що супроводжуються обстрілами цивільних об’єктів, тисячі українців були вимушені покинути  власні домівки в пошуках нового місця проживання в безпечніших регіонах нашої держави. 

З огляду на підвищений попит на оренду житла в цих регіонах, нерідко трапляється так, що недобросовісні орендодавці суттєво підвищують розмір орендної плати, іноді в два та більше разів. Однак чи є такі дії орендодавця правомірними? 

 

Чи може орендодавець самостійно встановлювати розмір орендної плати?

Перш за все слід зазначити, що введення Указом Президента на території України воєнного стану, не вплинуло на чинність національного законодавства щодо правовідносин, пов’язаних з орендою майна, що перебуває у приватній власності. Відтак вказані правовідносини будуть врегульовані у відповідності до українського законодавства, зокрема, принципу свободи договору, за яким сторони є вільні в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні його умов.

Оскільки законодавцем не встановлено мінімального та максимального розміру орендної плати за оренду житлових приміщень, що перебувають у приватній власності, орендодавець має право визначити його самостійно на власний розсуд.

З огляду на наведене, розмір орендної плати за винайм майна, що перебуває у приватній власності, не врегульований українським законодавством та визначається власником майна без обов’язкового погодження з орендарем.

 

Чи має орендодавець право підвищувати розмір оплати за укладеним  раніше договором оренди?

У випадку, якщо договір було укладено до запровадження на території України воєнного стану, слід звернути увагу на його умови, оскільки правовідносини щодо оренди житла можуть бути врегульовані не лише українським законодавством, але і укладеним між сторонами договором.  

Перш за все слід з’ясувати, чи передбачає він можливість орендодавця в односторонньому порядку змінювати розмір орендної плати. У випадку, якщо такого права договором не передбачено, існує вірогідність, що дії власника житла носять незаконний характер та можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Чи можна не платити орендну плату за договором оренди, у зв’язку з введенням на території України воєнного стану?

 Якщо договором оренди передбачено, що сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань одна перед одною, у зв’язку з форс-мажорними обставинами, до яких відносяться воєнні дії, Ви звільняєтесь від відповідальності за несплату орендної плати, сплати її не в повному обсязі або невиконання інших умов договору. Проте слід повідомити контрагента про неможливість виконання зобов’язань за договором в розумний строк, або в строки, передбачені договором.

Окрім того, слід звернути увагу на те, що виникнення форс-мажорних обставин не  звільняє від виконання покладених на сторін обов’язків у майбутньому. 

З огляду на це, якщо інше не випливає з договору, після скасування воєнного стану, Ви повинні виконати свої обов’язки перед орендодавцем, в тому числі щодо оплати оренди.

 

Оренда майна, що перебуває в державній або комунальній власності

Вказане вище законодавче регулювання орендних відносин дещо відрізняється від того, що стосується майна, яке перебуває у державній або комунальній власності. 

З огляду на це будуть діяти зміни, внесені в квітні цього року Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2181-20#Text, який зберігає свою чинність протягом дії воєнного стану та ще один рік після його скасування. Відтак, вказаним нормативно-правовим актом, зокрема, передбачається можливість встановлення Урядом стартової та пільгової вартості орендної плати.

Окрім того, відповідно до Постанови Кабінету міністрів №483, передбачено право Уряду або органу місцевого самоврядування, з огляду на виникнення подій, що негативно впливають на можливість орендаря здійснювати орендну плату, прийняти відповідне рішення стосовно застосування орендних знижок або навіть звільнення від сплати орендної плати за укладеним договором.

 

Таким чином, власник майна, яке належить йому на праві приватної власності, має право самостійно визначати розмір оплати за оренду. З огляду на це, закликаємо власників майна, яке було передано в оренду, не зловживати наданим їм правом та встановлювати розумні і об’єктивно обґрунтовані ціни на надані ними послуги.