Посилення правового захисту бізнесу під час оскарження рішень органів ДФС

Старший юрист АО «Домініон», адвокат, Даниїл Наливайко

28.10.2016 року Міністерством Юстиції України було зареєстровано зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами. Вищевказані зміни станом на 22.11.2016 року ще не набули чинності.

Нагадаємо читачам про те, що процедура адміністративного оскарження, яка передбачена Наказом Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами» №916 від 21.10.2015 року, вважається досудовим порядком вирішення спору, яким може скористатися суб’єкт господарювання за власним бажанням.

 

Під час розгляду скарги суб’єкт господарювання має право здійснювати технічну фіксацію засідання за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису, що в подальшому слугуватиме безспірним доказом.

 

Але з урахуванням внесених змін, про які йдеться мова у даній статті, та існуючої редакції вважаємо за доцільне:

 

а) рекомендувати суб’єктам господарювання застосовувати процес адміністративного оскарження, оскільки рішення контролюючого органу, що оскаржується, не набуває законної сили, і це надає змогу суб’єктам господарювання не зупиняти процес продажу товарів, надання послуг чи виконання робіт;

б) під час такого адміністративного оскарження існує ймовірність задоволення скарги як повністю, так й частково, що унеможливлює звернення до адміністративного суду із відповідним позовом;

 

в) під час розгляду скарги суб’єкта господарювання на засіданні можуть приймати участь уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику; уповноважений представник центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику; уповноважений представник Ради бізнес – омбудсмена; представники засобів масової інформації;

г) під час розгляду скарги суб’єкт господарювання має право здійснювати технічну фіксацію засідання за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису, що в подальшому слугуватиме безспірним доказом.

 

Особливо заслуговує на увагу та обставина, що контролюючий орган, який розглядатиме скаргу платника податків, за клопотанням скаржника зобов’язаний не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати проведення засідання повідомити електронною поштою представників Міністерства фінансів України, представників Державної регуляторної служби України, представника Ради бізнес-омбудсмена про дату, час, місце розгляду скарги, суми грошового зобов’язання та іншу вичерпну інформацію щодо процесу оскарження.

 

Доцільно звернути увагу на такий орган як Рада бізнес-омбудсмена, оскільки така інституція є новою в системі органів захисту прав суб’єктів господарювання від недобросовісних дій органів державної влади.

 

Так, Рада бізнес-омбудсмена була створена у 2014 році з метою забезпечення прозорості діяльності органів державної влади, сприяння зниженню рівня корупції та запобігання недобросовісній (нечесній) поведінці суб’єктів господарської діяльності в Україні на виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12.05.2014, укладеного між Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України, Українським союзом промисловців та підприємців.

Рада бізнес-омбудсмена є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

 

Метою створення Ради є сприяння прозорості діяльності органів державної влади, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва.

 

Основними завданнями Ради є:

–      прийняття та розгляд скарг суб’єктів підприємництва на дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

–      надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності з метою її вдосконалення та поліпшення умов провадження господарської діяльності, запобігання корупційним діянням;

–      надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо вдосконалення та оптимізації процедур та/або способу, у який вони виконують свої повноваження.

 

До складу Наглядової Ради бізнес-омбудсмена входять уповноважені представники Кабінету Міністрів України, представники ЄБРР та Організації економічного співробітництва та розвитку, представники Американської торгівельної палати в Україні, Європейської Бізнес Асоціації, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати України, Українського союзу промисловців і підприємців.

 

Отже, на шляху до Європейської спільноти чинне законодавство України зазнає неабияких змін зокрема й в структурі національних органів, основним завданням яких є захист прав та інтересів українських суб’єктів господарської діяльності. Такі органи поступово залучаються до процесів врегулювання існуючих спорів, що вбачається на прикладі запланованих змін до Порядку розгляду скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами.

 

Враховуючи все вищевикладене, Адвокатське об’єднання Правова група «Домініон» беззаперечно рекомендує скористатися всіма наявними можливостями та інструментами в процесі адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, залучати до участі у розгляді скарги всі можливі існуючі в Україні державні та недержавні інституції відповідно до чинного законодавства, у разі необхідності залучати засоби масової інформації і звичайно ж користуватися правовою допомогою адвоката, який своєчасно та в повному обсязі здійснить всі необхідні дії.