Чи можна розраховуватись за придбання нерухомості готівкою?

16.08.2022 174

Сфера купівлі-продажу нерухомого майна дотична майже до кожного українця, адже кожен з нас хоча б раз в житті виступає суб’єктом таких правовідносин. Нерідко у потенційного покупця або продавця виникають запитання стосовно розрахунків при укладенні таких угод. В цій статті ми розглянемо порядок сплати коштів за договором купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного фізичними особами. 

 

Чи можна розраховуватись готівкою за договором купівлі-продажу?

Відповідно до ч. 1 ст. 1087 Цивільного кодексу України, фізичні особи можуть розраховуватись між собою готівкою або безготівково, якщо їхня діяльність не пов’язана з підприємницькою.

Проте, у випадку перевищення граничної суми дозволених готівкових розрахунків, слід застосовувати безготівковий метод.

 

Яка гранично допустима сума готівкового розрахунку?

Гранично допустимі суми розрахунків готівкою встановлюються Національним банком України та визначаються згідно постанови Правління Національного банку України № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”.

Відповідно до вказаного Положення, готівкові розрахунки між фізичними особами на виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу, який має бути нотаріально засвідчений допускається у сумі, що не більше 50 000 гривень.

 

Що робити, якщо сума платежу перевищує гранично допустиму для розрахунку готівкою?

У такому випадку, слід провести платіж безготівково в один з наступних способів:

  1. Переказати кошти з одного поточного рахунку на інший.
  2. Внести та/або переказати визначену суму коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса. У такому випадку до здійснення угоди купівлі-продажу, кошти покупця будуть зберігатись на рахунку нотаріуса, а після – перераховані на рахунок продавця.
  3. Депозитний спосіб. Для здійснення оплати таким способом, покупець має відкрити спеціальний депозитний рахунок, на який здійснить зарахування визначеної договором суми коштів. Після укладення угоди купівлі-продажу продавець повинен пред’явити банкові укладений у встановленому законом порядку договір та одержати таким чином право розпорядження коштами.
  4. Акредитована форма розрахунку. Зміст такого способу розрахунку полягає в тому, що покупець укладає з банком договір та вносить на його рахунок визначену суму коштів. В свою чергу, банк зобов’язується перерахувати їх на рахунок продавця після надання останнім на ознайомлення укладеного у встановленому законом порядку договір купівлі-продажу.
  5. Покупець вносить готівкові кошти на рахунок продавця.

 

Які наслідки порушення встановленого порядку розрахунку?

За порушення норм законодавства у сфері безготівкових розрахунків між фізичними особами, передбачена адміністративна відповідальність, встановлена ст. 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Часто трапляється і так, що сторони навмисно занижують в договорі купівлі-продажу реальну суму розрахунку. Такі дії, насамперед, небезпечні тим, що у випадку виникнення судового спору, сторона зможе претендувати лише на той розмір коштів, що вказаний у договорі. З огляду на це, рекомендуємо не занижувати реальну вартість майна та правдиво відображати її в документах.