Передання в оренду нерухомого майна іноземцем

Нерідко трапляється так, що іноземець, придбавши нерухомість на території України, бажає в подальшому передати в оренду таке майно. Цей спосіб одержання прибутку є досить поширеним та навіть зручним. Проте, і така сфера діяльності має деякі юридичні нюанси, на які слід звернути особливу увагу. У цій статті ми розглянемо найбільш зручні способи ведення такої діяльності іноземцем та розглянемо встановлені законом заборони.

 

Чи може нерезидент самостійно здавати нерухоме майно в оренду?

Ні. Згідно з податковим законодавством України, особа, яка не є резидентом України може передавати в оренду нерухоме майно, що належить їй на праві власності, тільки через юридичну особу або фізичну особу-підприємця, які є резидентами України (пп.170.1.3. п.170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (надалі в тексті – «ПК України» ).

За таких умов, останні будуть виступати представниками іноземця та водночас податковими агентами відносно одержаних внаслідок передання в оренду нерухомості коштів.

В свою чергу, правовідносини між іноземцем та представником врегульовуються на підставі договору.

 

Чи потрібно повідомляти податкову про посередництво?

Так, у відповідності до законодавства, особа, що здійснює посередницьку діяльність у сфері надання послуг оренди нерухомого майна, повинна звернутись до податкової за місцем реєстрації з відомостями щодо укладення за її участі договорів оренди нерухомого майна, де вона виступає як представник нерезидента (пп.170.1.5 п.170.1 ст. 170 ПК України).

 

Хто та за якою ставкою повинен сплачувати податок від отриманого внаслідок передання в оренду нерухомого майна доходу?

Обов’язок з утримання та подальшої сплати податку від доходу, що був одержаний внаслідок передання в оренду нерухомого майна, покладається на податкового агента за ставкою податку на доходи фізичних осіб – 18%.

 

Чим зручне посередництво?

Зручність посередницьких правовідносин за участі нерезидента, насамперед, полягає в тому, що йому не потрібно перебувати на території України для виконання досить широкого спектру робити, пов’язаної з переданням в оренду майна. Її виконує уповноважений ним на підставі договору представник.

Таким чином, нерезидент позбавляє себе участі у досить тривалому процесі з пошуку відповідального орендаря, підготовки документів до передачі в оренду майна, взаємовідносин з податковою, оскільки, як зазначалось вище, обов’язок зі сплати податку покладається на податкового агента, тобто представника. 

Окрім того, уповноважена особа може взяти на себе і інші повноваження, що можуть бути покладені на неї нерезидентом на підставі договору.

 

Чи може іноземець набути статус резидента України?

Так, іноземець може бути визнаним резидентом України.

Перелік підстав для визнання особи податковим резидентом України визначено ст. пп. 14.1.213 п.14.1. ст.14 ПК України. Зокрема, відповідно до цієї норми закону, фізична особа визнається резидентом України, якщо вона має місце проживання в Україні або зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Проте слід звернути увагу на офіційну консультацію податкової служби від 19 лютого 2021 року, де визначається, що фізична особа, яка не є громадянином України, не може самостійно здавати в оренду нерухоме майно  навіть за умови її постійного проживання на цій території.

 

З огляду на наведене у цій статті, особа, що не має статусу резидента України, має право здавати нерухоме майно, що належить їй на праві власності, в оренду виключно через уповноваженого нею на підставі договору представника (юридичної або фізичної особи-підприємця), що є резидентом України. 

У такому випадку, на представника покладається обов’язок повідомити податкову про таке посередництво, а також з утримання та сплати податку від отриманого доходу. Окрім того, на уповноважену особу може бути покладено і інші повноваження у відповідності до принципу свободи договору.