Які документи потрібно отримати для будівництва багатоповерхового будинку?

27.06.2022 104

Будівництво досить часто є складним та тривалим процесом, особливо, коли його об’єктом є багатоповерховий будинок. Проте попит на квартири в новобудовах продовжує набирати обертів. Це і не дивно, адже таке житло має багато беззаперечних переваг і нерідко вибір покупців припадає саме на них.

Однак, може трапитись і так, що профінансувавши будівництво, покупець не може отримати об’єкт через замороження будівництва або не введення об’єкта в експлуатацію через відсутність необхідних дозвільних документів.

У цій статті ми з’ясуємо на підставі яких документів здійснюється будівництво багатоповерхового будинку. З огляду на які, покупець може з’ясувати чи відповідають запропоновані для ознайомлення забудовником документи тим, що встановлені законодавством України.

 

На які види поділяються об’єкти нерухомого майна?

У відповідності до українського законодавства, що регулює будівельну діяльність, будівлі поділяються на види відповідно до класів наслідків, до яких вони належать. Під класом наслідків слід розуміти рівень потенційної небезпеки, що може загрожувати життю або здоров’ю людей, які перебувають на об’єкті нерухомості на постійній основі, або періодами.

Таким чином, законодавством встановлені наступні класи наслідків:

  1. Незначний клас наслідків – CC1;
  2. Середній клас наслідків – СС2;
  3. Значний клас наслідків – СС3.

Слід звернути увагу на те, що переважна більшість новобудов належить саме до класу значних наслідків. Відтак, в цій статті розглянемо вимоги щодо будівництва будинку з класом наслідків СС3.

 

Які потрібно мати документи для здійснення будівництва?

У відповідності до законів України, будівництво об’єкту може бути розпочато після надання органом державного архітектурного контролю дозволу на виконання будівельних робіт (надалі – «дозвіл»).

Цей документ надається замовнику будівництва (надалі – «замовник») не пізніше десяти днів після звернення до вищевказаного органу та подання наступних документів:

  1. заява;
  2. документи, які дають право замовнику здійснювати будівництво на визначеній території;
  3. проектна документація на будівництво, розроблена у встановленому законом порядку;
  4. документи стосовно призначення осіб, що уповноважені проводити авторський і технічний контроль (копії);
  5. дані про інженера-консультанта (у випадку його залучення);
  6. дані про ліцензію, на підставі якої можуть виконуватись відповідні роботи, а також кваліфікаційні сертифікати.

Зверніть увагу, що подання копії документу, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою не вимагається у випадку реєстрації такого права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте відомості про документ, що посвідчує право власності чи користування мають бути внесені до заяви (ч. 3 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

 

Чи може бути відмовлено замовнику будівництва у видачі дозволу?

Так. Замовнику будівництва може бути надано таку відмову у випадку:

  якщо він не подав потрібні документи;

  якщо подані ним документи не відповідають вимогам;

  якщо у поданих документах є відомості, що не відповідають дійсності.

 

Прийняття об’єкта в експлуатацію

Після закінчення будівництва, готовий об’єкт приймається в експлуатацію, за умови, що він збудований без порушень будівельних чи інших законодавчих норм. Перед цим замовник має забезпечити фінальне геодезичне знімання об’єкта та внесення одержаних відомостей до відповідного реєстру.

Підставою для введення в експлуатацію є акт про готовність об’єкта, підписаний визначеними законодавцем особами. Прийняття в експлуатацію оформляється відповідним сертифікатом, що видається органом державного архітектурно-будівельного контролю.

 

З огляду на наведене у цій статті, будівництво об’єктів зі значним класом наслідків, до яких, зокрема, відносяться і багатоповерхові будинки, здійснюється на підставі відповідного дозволу.

Проте, звертаємо увагу на те, що вказаний документ хоч і є основоположним, проте не єдиним, який слід перевірити у забудовника перед придбанням квартири в новобудові чи фінансуванням будівництва.

Рекомендуємо покупцям уважно аналізувати представлені забудовником для ознайомлення документи, зокрема, документи що дають право здійснювати будівництво на певній території; ліцензії на здійснення будівельних робіт; проектну документацію на будівництво; документи щодо призначення відповідальних за виконання будівельних робіт осіб та ін.