Які документи потрібно отримати для будівництва приватного будинку?

30.07.2022 106

Особа, яка бажає отримати у власність приватний житловий будинок найчастіше має два варіанти: придбати вже готовий об’єкт або побудувати його самостійно. Нерідко, вибір власників такого нерухомого майна робиться на користь останнього і це не дивно, оскільки, будуючи власне житло, особа має змогу втілити у життя своє бачення «будинку мрії».

Проте, на шляху такої особи практично одразу постає питання щодо отримання дозвільної документації, яка необхідна для здійснення будівництва. Процес одержання таких документів не є простим, тож давайте розберемось що необхідно зробити аби її отримати.

Які розрізняють види об’єктів нерухомого майна?

Згідно з законодавством України, що регулює будівельну діяльність, будівлі поділяються на види відповідно до класу наслідків, до яких вони належать. Під класом наслідків слід розуміти рівень потенційної небезпеки, що може загрожувати життю або здоров’ю людей, які перебувають на об’єкті нерухомості на постійній основі, або періодами, а також осіб, які знаходитимуться зовні такого об’єкта, та втрати матеріального чи соціального характеру, що можуть бути наслідком припинення експлуатації або втратою цілісності об’єкта.

Таким чином, законодавством встановлені наступні класи наслідків:

  1. Незначний клас наслідків – CC1;
  2. Середній клас наслідків – СС2;
  3. Значний клас наслідків – СС3.

Слід звернути увагу на те, що до незначного класу наслідків (СС1), зокрема, відносяться і приватні житлові будинки не більше двох поверхів, площа яких не перевищує 500 м2, порядок на отримання дозвільної документації на які і розглядається у цій статті .

 

Які документи потрібно отримати для побудови приватного будинку?

Для будівництва приватного будинку поверховістю не більше 2 поверхи (не враховуючи мансардний поверх) та площею не більше 500 м2 , не встановлено вимоги щодо одержання відповідного дозволу для здійснення будівництва. 

Такий дозвіл потрібен в обов’язковому порядку для будівництва об’єктів що належать до середніх (СС2) та значних (СС3) класів наслідків. 

Перш ніж розпочати будівництво приватного будинку, слід отримати будівельний паспорт – документ, що визначає критерії здійснення забудови у відповідності до містобудівних та архітектурних вимог.

Одержати цей документ можна безкоштовно, звернувшись до органу містобудування та архітектури, центру надання адміністративних послуг або через Єдиний державний портал електронних послуг не пізніше десяти робочих днів після звернення особи.

Документи, які необхідно подати для одержання будівельного паспорту:

  1. заява;
  2. нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку або договору суперфіцію;
  3. ескізи наміру забудови.

Також, подається проект будівництва (за наявності), та нотаріально засвідчена згода співвласників, якщо земельна ділянка є спільною власністю. 

Окрім того, у відповідності до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №466, об’єкти, що будуються на підставі будівельного паспорту чи належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) мають виконуватись після надання уповноваженому органу повідомлення.

Отже, перед початком будівництва потрібно також надати органу архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт (надалі – повідомлення).

Подання повідомлення можливе через центр надання адміністративних послуг, або застосунок “Дія”.

Протягом п’яти робочих днів, з дня надходження такого повідомлення, відповідним органом вноситься інформація до Реєстру будівельної діяльності.

Слід звернути особливу увагу на те, що відповідальність за правдивість відомостей, що подаються у повідомленні, покладається на замовника будівництва, у разі надання неправдивих відомостей, новозбудований об’єкт може бути визнано самочинним будівництвом.

 

Для чого потрібна дозвільна документація?

Дозвільна документація є законною підставою для здійснення будівництва та має на меті проконтролювати процес будівництва на відповідність встановленим законодавством нормам та стандартам.

За змістом статті 376 Цивільного кодексу України, об’єкт нерухомого майна вважається самочинним будівництвом, у випадку його побудови без відповідного відповідного документа, який дає на це право.

З огляду на це, у особи, що побудувала об’єкт нерухомого майна без відповідного дозволу, одразу виникає низка проблем: вона не набуває право власності на таке майно, право власності може бути визнано в судовому порядку; виникають складнощі з введенням об’єкта в експлуатацію та можливим його відчуженням у майбутньому; в окремих випадках таке майно може бути знесено; у випадках значного порушення будівельних норм, замовника будівництва може бути зобов’язано зробити перебудову.

 

З огляду на наведене у цій статті та норм законодавства України, що регулює містобудівну діяльність, будівництво приватного будинку площею до 500 м2 та не більше 2 поверхів може бути здійснено на підставі будівельного паспорта з обов’язковим повідомлення органу державного архітектурно-будівельного контролю.

У випадку недотримання норм законодавства або подання у повідомленні неправдивих відомостей, такий об’єкт може бути визнано самочинним будівництвом.